Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

gehi
4511 4916
Reposted from4777727772 4777727772 viaaurinko aurinko
gehi
2508 bb3e
Reposted from4777727772 4777727772 viaaurinko aurinko
gehi
1277 5f6a
Reposted fromnezavisan nezavisan viaaurinko aurinko
gehi
3520 d5a7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
gehi
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
gehi
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastarryeyed starryeyed

July 05 2015

gehi

April 02 2015

gehi
Z kobietą nie ma żartów - w miłości czy w gniewie. Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi nikt nie wie.
— Aleksander Fredro
Reposted fromtimetolove timetolove viadreamlike dreamlike

March 26 2015

gehi

Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.


— Joanna Chmielewska
Reposted fromrol rol viaprecelka precelka
gehi
0254 3961
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastarryeyed starryeyed
gehi
7087 ea3a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapezz pezz
gehi
8573 1744 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
gehi
Poczęstuj się mną, tylko nie nakrusz.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
gehi
4135 7b41
Reposted fromgarter garter viaredheadelven redheadelven

February 21 2015

gehi
8698 7556
gehi
8037 83d1
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
gehi
8029 e846
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte
gehi
Czytanie jest dla rozumu tym, czym ćwiczenia fizyczne dla organizmu.
Reposted fromurgen urgen
gehi

( Po przeczytaniu, polecam uczynić to samo... od końca. :)

zapomniałem
o tobie
już dawno
choć
nieszczęściem
jesteś
nie dla mnie
twoje serce
które kocha
serce moje
bez sensu
wszystko jest
to nienormalne.

— Mateusz Szulc 'Czytane niestandardowo'
Reposted fromjustjustjust justjustjust
8276 d662
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaglassclass glassclass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl